školský rok 2019/2020
> Škola > Dokumenty školy > Vyhodnocovacie správy > školský rok 2019/2020
Správa o VVČ,jej výsledkoch a podmienkach školy za škol.rok 2019_2020.rok 2019_2020Minolta20121513100
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?