školský rok 2017/2018
> Škola > Dokumenty školy > Vyhodnocovacie správy > školský rok 2017/2018
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti SPŠS 2017-2018.pdf
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?