Nepedagogickí zamestnanci
> Škola > Zamestnanci školy > Nepedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanci školy:

1.

Nogová Elena

hospodárka

2.

Paurová Jana

tajomníčka

3.

Bučkuliaková  Božena

upratovačka

4.

Bušovská Zuzana

upratovačka

5.

Chovancová Eva

vrátnička

6.

Kuriaková Jana

upratovačka

7.

Martikánová Oľga

upratovačka

na neplatenom voľne

8.

Pazúrová Ivana

upratovačka

9.

Pazúr Mário

školník

10.

Macášová Alžbeta

upratovačka

11.

Urbanová Mária

upratovačka

12.

Valientová Anna

upratovačka

13. Bušovská Zuzana

upratovačka

 

 


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?