Vedenie školy
> Škola > Zamestnanci školy > Vedenie školy


Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

e-mail

Ing. Jozef Ďuriník

riaditeľ školy

 

041562 1331

durinik@spssza.sk

RNDr. Elena

Dorovská

zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie

predmety

041500 1041

dorovska@spssza.sk

Ing. Alena Okániková

zástupca riaditeľa pre

odborné predmety

041500 1041

okanikova@spssza.sk

Ing. Ľubica Gašperáková

zástupca riaditeľa pre technicko     - ekonomické činnosti

041500 1041

gasperakova@spssza.sk

RNDr. Jaroslava Frťalová

výchovný poradca

041562 1331

frtalova@spssza.sk

Jana Paurová

tajomníčka školy

041562 1331

spssza@spssza.sk


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?