Predmetová komisia odborných predmetov IV.(GEO)
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisia odborných predmetov IV.(GEO)
PREDMETOVÁ KOMISIA odborných predmetov IV.

 

Predmety :

geodézia, technické kreslenie, prax, geodetické výpočty, mapovanie, počítačová grafika, pozemkové právo,  fotogrametria, model 3D, kartografia, kataster nehnuteľností, aktualizácia geodetických informácií, geografické informačné systémy

 

Hodnotiace kritéria odborných predmetov


Vedúca PK: Ing. Petra Šutariková


Členovia PK :

Ing. Jozef Dudoň

Ing. Dagmar Mikolášiková

Ing. Viliam Balko

externí učitelia:
Ing. Ján Obšívaný

Ing. Eleonóra Mičicová


Odkaz na WWW stránku:  http://www.pkgeo.eu/

Školské geodetické prístroje

Konzultačné hodiny vyučujúcich odborných predmetov geodézie, kartografie a katastra v šk. roku 2019/2020 (treba si dohodnúť osobne vopred).

Meno

deň

čas

miestnosť č.

Ing. Jozef Dudoň

utorok

7:00

214, 220

Ing. Dagmar Mikolášiková

streda

14:15 - 15:00

213

Ing. Petra Šutariková

štvrtok

14:15 - 15:00

213


Krúžková činnosť


Krúžok

vyučujúci

deň

čas

miestnosť

Automatizácia zobrazovacích prác 1

Ing. Jozef Dudoň

utorok

14:10 - 16:10

220

Automatizácia zobrazovacích prác 2 Ing. Petra Šutariková štvrtok

14:30 - 16:30

220


 • Aktivity PK
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?