Predmetová komisia prírodovedných predmetov
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisia prírodovedných predmetov


PREDMETOVÁ KOMISIA prírodovedných predmetov.

Predmety :

matematika, informatika, fyzika

 

 

Hodnotiace kritéria všeobecnovzdelávacích predmetov

 

Vedúca PK: RNDr. Miroslava Sobčáková

 

Členovia PK :

RNDr. Elena Dorovská
Mgr. Martin Dubec
RNDr. Jaroslava Frťalová
Mgr. Alexandra Kulihová
Mgr. Martin Lvončík
Ing. Eva Makovníková
RNDr. Dana Žiaková

Konzultačné  hodiny  vyučujúcich  prírodovedných  predmetov  v šk. roku  2021/2022

Meno deň čas miestnosť č.
RNDr. Elena Dorovská utorok 14:15 - 15:00 219
Mgr. Martin Dubec utorok 7:00 - 7:45 219
RNDr. Jaroslava Frťalová streda 14:15 - 15:00 108
Mgr. Alexandra Kulihová streda 14:15 - 15:00 114
Mgr. Martin Lvončík štvrtok 7:00 - 7:45 114
Ing. Eva Makovníková

pondelok

14:15 - 15:00 222
RNDr. Miroslava Sobčáková štvrtok 14:15 - 15:00 117
RNDr. Dana Žiaková utorok 14:15 - 15:00 117

V prípade záujmu sa ohláste vopred.

Na konzultácie príďte pripravení, s konkrétnymi otázkami.
 • Aktivity PK
 • Matematické minimum
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?