Predmetová komisia cudzích jazykov
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisia cudzích jazykov


PREDMETOVÁ KOMISIA  cudzích jazykov

Predmety : anglický jazyk, nemecký jazyk

Hodnotiace kritéria cudzích jazykov

 

Vedúca PK: Ing. Daria Mandáková


Členovia PK :
Mgr. Ivana Bučkuliaková

Mgr. Jakub Mesarč

Mgr. Maroš Bolo

Mgr. Alexandra Kulihová

Ing. Ľubica Gašperáková

Ing. Eva Kucharová

Ing. Miriam Klimová

Mgr. Mária Svobodová

Konzultačné hodiny PK CUJ

Vyučujúci predmetu  cudzí jazyk ANJ / NEJ poskytujú konzultačné hodiny podľa individuálneho záujmu žiakov a predchádzajúcom osobnom dohovore s vyučujúcim v týchto termínoch a priestoroch školy.


 

Meno

Predmet

termín

miestnosť č.

Mgr. Bučkuliaková Ivana

ANJ

pondelok     14:15-15:00

212

Mgr. Mária Svobodová

NEJ

pondelok 14:30- 15:15

413

Mgr. Bolo Maroš

ANJ

pondelok     14:30 – 15:15

212

Mgr. Mesarč Jakub

ANJ

pondelok 13:50 – 14:35

115

Ing. Klimová Miriam

ANJ

utorok      14:15 – 15:00

110

Ing. Gašperáková Ľubica

ANJ,CUK

pondelok 14:15-15:00

101

Ing. Mandáková Daria

ANJ

pondelok 14:15-15:00

124

Ing. Kucharová Eva

NEJ

štvrtok   7:00-7:45

204

Mgr. Alexandra Kulihová

ANJ

streda 14:15 - 15:00

114


 Krúžková činnosť:


Konzultácie sú zamerané na precvičovanie gramatických javov, preberaného učiva, spracovanie doplnkových cvičení. Konverzačné hodiny v cudzom jazyku sú podporované v krúžkovej činnosti vyučujúcich.

 

 


 • Aktivity PK
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?