Predmetová komisa spoločenskovedných predmetov
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisa spoločenskovedných predmetov


PREDMETOVÁ KOMISIA spoločenskovedných predmetov

Predmety : slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova ,náboženská výchova

Hodnotiace kritéria SJL

Hodnotiace kritéria OBN a DEJ

 

Vedúca PK: Mgr. Katarína Mihová

Členovia PK :
Mgr. Viera Sabová

Mgr. Mária Rovňaníková

PhDr. Jana Lacináková

PhDr. Zuzana Čičmancová

Mgr. Maroš Bolo

Mgr. Jakub Mesarč

Mgr. Mária Svobodová

Konzultačné  hodiny  vyučujúcich  spoločenskovedných predmetov  v šk. roku  2019/2020 . 

Vyučujúci deň hodina miestnosť
Mgr. Maroš Bolo pondelok 14:30 - 15:15 212
PhDr. Zuzana Čičmancová pondelok 14:15 - 15:00 222
PhDr. Jana Lacináková pondelok 14:15 - 15:00 205
Mgr. Jakub Mesarč pondelok 13:50 - 14:35 115
Mgr. Katarína Mihová pondelok 14:30 - 15:15 205
Mgr. Mária Rovňaníková pondelok 14:15 - 15:00 205
Mgr. Viera Sabová streda 7:00 - 7:45 108, 109
Mgr. Mária Svobodová pondelok 14:30 - 15:15 413

 V prípade záujmu sa ohláste vopred.

Na konzultácie príďte pripravení, s konkrétnymi otázkami.

Odkaz na WEB predmetovej komisie:  http://www.pkhum.tym.sk/


 

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.pdf
Test na Olympiádu.pdf
Vyskúšaj sa !!!
Vyhodnotenie Ženy a šport.pdf

 • Aktivity PK
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?