Termíny MS
> Maturita 2018 > Termíny MS


Riadny termín EČ MS a PFIČ MS:

  a) slovenský jazyk a literatúra - 13. 3. 2018 (utorok)
  b) anglický jazyk, nemecký jazyk - 14. 3. 2018 (streda)
  c) matematika - 15. 3. 2018 (štvrtok)

Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS:  10. - 13. 4. 2018
Opravný termín EČ MS a PFIČ MS: 4. - 7. 9. 2018

Praktická  časť  odbornej zložky MS – 23. – 25. 4.2018
ÚFIČ – 28.5. – 1.6.2018


 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meteo