Hodiny a prestávky
> Rodičia > Hodiny a prestávkyRIADNE VYUČOVANIE

Poradie hodín

Začiatok hodiny

Koniec hodiny

0.hodina

7.00

7.45

prestávka  5  minút

1. hodina

7.50

8.35

prestávka  10 minút

2.hodina

8.45

9.30

prestávka  10 minút

3.hodina

9.40

10.25

prestávka 20 minút

4.hodina

10.45

11.30

prestávka  5 minút

5.hodina

11.35

12.20

prestávka  5 minút

6.hodina

12.25

13.10

prestávka  5 minút

7.hodina

13.15

14.00

prestávka  30 minút

8.hodina

14.30

15.15

prestávka  5  minút

9.hodina

15.20

16.05 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?