Hodiny a prestávky
> Rodičia > Hodiny a prestávkyRIADNE VYUČOVANIE

Poradie hodín

Začiatok hodiny

Koniec hodiny

0.hodina

7.00

7.45

prestávka  5  minút

1. hodina

7.50

8.35

prestávka  10 minút

2.hodina

8.45

9.30

prestávka  10 minút

3.hodina

9.40

10.25

prestávka 20 minút

4.hodina

10.45

11.30

prestávka  10 minút

5.hodina

11.40

12.25

prestávka  10 minút

6.hodina

12.35

13.20

prestávka  5 minút

7.hodina

13.25

14.10

prestávka  30 minút

8.hodina

14.40

15.25

prestávka  5  minút

9.hodina

15.30

16.15 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+  
Kam po strednej?  

časopis pre stredoškolákov
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meteo