Rozvrh hodín
> Rodičia > Rozvrh hodín


Organizácia školského roka je v súlade s "Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018" vydanými MŠ SR.


 • Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018
 •  


   
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  
  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Frederik/Frederika
  Zajtra >> Viktor

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo