Rozvrh hodín
> Rodičia > Rozvrh hodín


Organizácia školského roka je v súlade s "Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019" vydanými MŠ SR.


 • Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019
 •  


   
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meteo