Rozvrh hodín
> Žiaci > Rozvrh hodín


Organizácia školského roka je v súlade s "Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020" vydanými MŠ SR.


 • Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020
 •  
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?  
   
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meteo