Prijímacie skúšky
> Uchádzači > Prijímacie skúšky


 Aktualizované zásady prijímania žiakov do 1.ročníka štúdia v šk.roku 2020/2021 


Druhé kolo prijímacích skúšok:

Rokovaním pedagogickej rady školy per rollam dňa 11.6.2020 bolo odsúhlasené, že druhé kolo prijímacieho konania do 1. ročníka školského roku 2020/2021 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej konať nebude.


Geodézia_Výsledky prijímacieho konania.pdf
odbor geodézia, kartografia a kataster
Staviteľstvo_Výsledky prijímacieho konania.pdf
odbor staviteľstvo
TIS_Výsledky prijímacieho konania.pdf
odbor technické a informatické služby v stavebníctve
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania.pdf
ku dňu 05.06.2020
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania.pdf
ku dňu 10.06.2020
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania.pdf
ku dňu 15.06.2020

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?  
 
Meteo