Kontakt
> Kontakty na školu > Kontakt
Názov školy:
Stredná priemyselná škola stavebná

IČO: 00161691
DIČ: 2021429267


Informácie o podmienkach prijímania zásielok:

poštová adresa:

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25

010 01   Žilina

 

elektronická adresa:

spssza@spssza.sk

prijímané dátové formáty:

doc, docx, pdf, txt, jpg, jpeg, gif, xls, xlsx, png, ppt, pptx, zip

Elektronická zásielka doručená v inom formáte sa považuje za nedoručenú.

Kontakty pre komunikáciu so školou

 Tel/email - na vedenie školy

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

e-mail

Ing. Jozef Ďuriník

riaditeľ školy

041/5621331

durinik@spssza.sk

RNDr. Elena

Dorovská

zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie

predmety

041/5001041

dorovska@spssza.sk

Ing. Alena Okániková

zástupca riaditeľa pre

odborné predmety

041/5001041

okanikova@spssza.sk

Ing. Ľubica Gašperáková

zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

041/5001041

gasperakova@spssza.sk

RNDr. Jaroslava Frťalová

 

výchovný poradca

041/5621331

frtalova@spssza.sk

Jana Paurová

tajomníčka školy

041/5621331

spssza@spssza.sk

Vrátnica

vrátnička

041/5621528

 

Pedagogickí zamestnanci školy: klikni sem

Žiacka školská rada: Tímea MatejkováRodičovská rada: alena.podolakova@gmail.com

Rada školy: dudon@spssza.skKontakt na SRRZ-RZ :

IČO : 17319617/468

DIČ : 2020682532

č. účtu : 6131896/5200

Kde nás nájdete? + virtuálna prehliadka interiérových priestorov školy


 


Zväčšiť mapu

 

Ing. Jozef Dudoň - Koordinátor WEB stránky školy
Telefon: 0907 553 550      
E-mail: dudon@spssza.sk


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?