Vyhodnocovacie správy
> Škola > Dokumenty školy > Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacie správy sú vypracované v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy. • školský rok 2010/2011
 • školský rok 2011/2012
 • školský rok 2012/2013
 • školský rok 2013/2014
 • školský rok 2014/2015
 • školský rok 2015/2016
 • školský rok 2016/2017
 •  
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meteo