Súbory
> Škola > Aktivity školy > Archív oznamov > Súbory
acad.pdf
Ako sa máte uchádzať o pracovné miesto.pdf
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor.pdf
Ako si jednoducho a ľahko vytvoriť online dokumenty.pdf
Ako si vybrať vysokú školu.pdf
Ako telefonovať zamestnávateľovi.pdf
Certifikat - Fakultni skola Zilina.pdf
Desatoro o životopise.pdf
Dodatok k organizačnému poriadku.pdf
Fotografia.jpg
Pedagogický zbor 2014
informácia o odboroch.pdf
Informácia pre rodičov o vzdelávacích poukazoch.pdf
Informácie ISIC.pdf
Informovaný súhlas_vysvetlenie.doc
ISIC a TransData prihláška.pdf
Kde a ako máte hľadať zamestnanie.pdf
Kolektívna zmluva.pdf
aktualizácia 2019
Mail na vyučujúcich 2017_2018.pdf.pdf
MS 2020_OH_CJB1_krizik.pdf
MS 2020_OH_CJB1_pero.pdf
MS 2020_OH_CJB2_krizik.pdf
MS 2020_OH_CJB2_pero.pdf
MS 2020_OH_MAT.pdf
MS 2020_OH_SJSL_krizik.pdf
MS 2020_OH_SJSL_pero.pdf
Návratka pre absolventov školy.docx
Organizačná štruktúra PK POS.pdf
Organizačná štruktúra školy.pdf
platná od 1.9.2018
Organizačný poriadok školy.pdf
platný od 01.09.2016
plagat_ISIC_EURO_predlženie platnosti.jpg
Plán práce triedneho učiteľa_vzor.doc
Pokyny a informácie pre žiakov.pdf
Predny list k triednej dokumentacii_vzor.doc
Prehľad tried 2017_2018.pdf.pdf
Preukaz ISIC.pdf
Prezentácia PK GEO.pptx
Prezentácia PK POS.pdf
Prezentácia školy 2018.pptx
akt.10/2018
Prihláška ISIC.pdf
Problémy s ISIC.pdf
Rada školy 2020.pdf
revalidacny_plagat_celorony_ISIC 09 2020.pdf
Riadne vyučovanie_skrátené vyučovanie_casy.doc
Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách.pdf
staviteľstvo 2019.pdf
TU a zastupujúci TU 2019_2020.pdf
Ukážka testu z MAT 2017.pdf
Ukážka testu z MAT 2018.pdf
Ukážka testu zo SJL 2016.pdf
Ukážka testu zo SJL 2018.pdf
Umiestnenie vyučujúcich v kabinetoch.pdf
Upravený minimum PZ IE26.pdf.pdf
Valentínska kvapka krvi 2015.pdf
Vzdelávacie poukazy 2018_19 a návratka.pdf
Vzdelávacie poukazy 2019-20 Návratka.doc
Zakladne informacie MS 2020_final.pdf
Zasadaci poriadok_vzor.xlsb
Zoznam krúžkov.pdf
Zoznam predmetov 2017_2018.pdf
Školský poriadok 2019.pdf
Školský poriadok 2019.pdf
Štatút Rady školy.pdf
platný od 26.02.2014
Štatút_školskej_knižnice_2016.pdf

 • Tlačivá
 •  
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?  
   
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meteo