školský rok 2010/2011
> Škola > Dokumenty školy > Vyhodnocovacie správy > školský rok 2010/2011
hospodárenie.pdf
Súhrnná správa o hospodárení za rok 2010
správa.pdf
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?