Besedy a semináre
> Škola > Aktivity školy > Besedy a semináre

Besedy a  semináre

·         návštevy Regionálneho osvetového strediska v Žiline (tematické prednášky z občianskej a náboženskej výchovy),

·          prednášky pracovníkov Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Žiline,

·          besedy s pracovníkmi Úradu práce  a sociálnych vecí v Žiline ( etika práce, európsky pracovný trh, evidencia na úrade práce, študentská brigádnická činnosť),

·          beseda na tému „Obete komunizmu“,

·         zapojenie žiakov do projektu Žilinského literárneho festivalu (besedy so spisovateľmi, výstavy, semináre),

·          účasť na akcii filmový festival „Jeden svet“,

·          prednáška na Krajskom súde v Žiline,

·          prednáška s následnou besedou na tému „Európa a islam – stret kultúr“.,

·          prednáška príslušníka PZ SR (oddelenie ekonomickej kriminality) na tému Trestný zákon a trestný poriadok (podstata trestného činu a priestupku, druhy trestov, ktoré sa ukladajú pri páchaní trestných činov a postup orgánov činných v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti a odhaľovaní páchateľov),

·          návšteva súdneho pojednávania na  Okresnom a Krajskom súde v Žiline v rámci bloku Ústavné právo- súdnictvo a súdna moc (procesný postup súdov pri dokazovaní páchania trestných činov – dokazovanie, výpovede svedkov, vynášanie rozsudkov v mene SR),

·          Holokaust nikdy viac – beseda spojená s videoprojekciou,

·          Historické, psychologické a filozofické korene náboženstva,

·          Výstava kresleného humoru V.Javorského v Dome Matice slovenskej v Žiline,

·         Veľký tresk, Pohyby Zeme, Pohyby litosferických dosiek  – prednášky v Žilinskej krajskej hvezdárni.

100 výročie ČSR.pdf
Aeromobil 3.0.pdf
ArTUR prednáška.pdf
Beata Jarošová.pdf
VESELÉ PÍSANIE S BEÁTOU JAROŠOVOU
Benefičný koncert.pdf
Beseda so spisovateľom.pdf
BIM.pdf
BIM Challenge – 1. Majstrovstvá SR v rýchlosti projektovania
Cech stavbárov.pdf
Cech strechárov Slovenska.pdf
Certifikované školenie Porotherm.pdf
EDUMOS prednáška.pdf
EDUMOS prednáška.pdf
Európska študentská súťaž o najlepšiu esej.pdf
Európsky deň jazykov.pdf
Európsky deň jazykov.pdf
Gisday 2016.pdf
Gisday 2016.pdf
Hodina NEJ s Julianom.pdf
Impulzy pre rozvoj kúpeľného mesta.ppt
INESS 2015.pdf
Jesenné kultúrne aktivity.pdf
Knauf.pdf
odborná prednáška o izoláciách
Konferencia Budúcnosť tu a teraz.pdf
Konzultácie prác do súťaže YTONG.pdf
LEAF Day 2018.pdf
Medzinárodný workshop Baťa.pdf
Meranie vesmiru.pdf
MODERNÁ STAVBA 2014.pdf
Moderná stavba 2017.pdf
Obhajoba študentov.pdf
Ochrana ľudských práv.pdf
Od stavebníctva k architektúre.pdf
Odborná prednáška SLSP.pdf
Odborná prednáška SLSP.pdf
Odborná prednáška z astrofyziky.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky 2018.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky 2019.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky web 2016.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky web 2017.pdf
Odborné prednášky pod taktovkou CSS.pdf
Prednáška firmy Kros.pdf
Prednáška Sociálnej sporiteľne.pdf
Prednáška spoločnosti Xella.pdf
Prednáška v Holiday Inn.pdf
Prednáška VELUX.pdf
Prednáška Velux.pdf
Prednáška velux 2016.pdf
Prednáška VŠBTU Ostrava.pdf
Prednáška YTONG 2019.pdf
Prednášky organizované CSS.pdf
Predvianočná atmosféra s poéziou 2019.pdf
Program Erasmus plus.pdf
Projektové dni 2019.pdf
Projektové dni na SPŠS.pdf
Projektové dni na SPŠS.pdf
Rigips.pdf
Seminár pre učiteľov angličtiny stredných škôl.pdf
Slovenská sporitreľňa.pdf
SNP a záver druhej svetovej vojny na našom území.pdf
Správa z Cechu stavbárov.pdf
Správa z konferencie YTONG.pdf
Správa z Krajskej burzy informácií a burzy práce v Žiline.pdf
Správa z odbornej prednášky firmy Bentley.pdf
Stavebné materiály a technológie pre domy 2017.pdf
konferencia
SYMPÓZIUM STRECHY.pdf
Vesmír verejných výdavkov.pdf
Videokonferencia s predsedom vlády SR.pdf
Vykurovanie.pdf
Výroba, prenos a distribúcia elektriny v SR.pdf
Workshop v Brne.pdf
Ytong konzultácie.pdf
ytong prednaška a konzultácie.pdf
Živnosti-prednáška.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?