Geodetická technika
> Škola > Vybavenie školy > Geodetická technika
Geodetická technika.pdf
Najmodernejšie prístroje na geodetické meranie.

 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?  
 
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meteo