Súťaže
> Škola > Aktivity školy > Súťaže


Súťaže žiakov

Súťaže žiakov sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ich poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno- praktické schopnosti žiakov a vytvárať trvalý vzťah k stavebníctvu.

Vedú  žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňujú ich záujem o sebavzdelávanie, umožňujú učiteľom spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárajú podmienky pre úspešnú reprezentáciu školy, regiónu a Slovenska.

 

Úloha školy do budúcnosti:  podporovať žiakov v ich aktivitách, tvorivosti, zvyšovať ich zručnosť, pomáhať im pri hre s fantáziou a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne a dobrého mena školy.
 • Sudoku
 • Ytong
 • REVIT
 • Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
 • Medzinárodná súťaž IG5
 • VELUX
 • Ekonomicko – manažérska olympiáda
 • Matematický klokan
 • Pangea
 • MATBOJ
 • Informatický bobor
 • Olympiády z cudzích jazykov
 • Športové aktivity a súťaže
 • Mladý rozpočtár
 • Fotografické súťaže
 • Modelovanie 3D
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?