Besedy a semináre
> Škola > Aktivity školy > Besedy a semináre

Besedy a  semináre

·         návštevy Regionálneho osvetového strediska v Žiline (tematické prednášky z občianskej a náboženskej výchovy),

·          prednášky pracovníkov Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Žiline,

·          besedy s pracovníkmi Úradu práce  a sociálnych vecí v Žiline ( etika práce, európsky pracovný trh, evidencia na úrade práce, študentská brigádnická činnosť),

·          beseda na tému „Obete komunizmu“,

·         zapojenie žiakov do projektu Žilinského literárneho festivalu (besedy so spisovateľmi, výstavy, semináre),

·          účasť na akcii filmový festival „Jeden svet“,

·          prednáška na Krajskom súde v Žiline,

·          prednáška s následnou besedou na tému „Európa a islam – stret kultúr“.,

·          prednáška príslušníka PZ SR (oddelenie ekonomickej kriminality) na tému Trestný zákon a trestný poriadok (podstata trestného činu a priestupku, druhy trestov, ktoré sa ukladajú pri páchaní trestných činov a postup orgánov činných v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti a odhaľovaní páchateľov),

·          návšteva súdneho pojednávania na  Okresnom a Krajskom súde v Žiline v rámci bloku Ústavné právo- súdnictvo a súdna moc (procesný postup súdov pri dokazovaní páchania trestných činov – dokazovanie, výpovede svedkov, vynášanie rozsudkov v mene SR),

·          Holokaust nikdy viac – beseda spojená s videoprojekciou,

·          Historické, psychologické a filozofické korene náboženstva,

·          Výstava kresleného humoru V.Javorského v Dome Matice slovenskej v Žiline,

·         Veľký tresk, Pohyby Zeme, Pohyby litosferických dosiek  – prednášky v Žilinskej krajskej hvezdárni.

Aeromobil 3.0.pdf
ArTUR prednáška.pdf
Beata Jarošová.pdf
VESELÉ PÍSANIE S BEÁTOU JAROŠOVOU
Benefičný koncert.pdf
Beseda so spisovateľom.pdf
BIM.pdf
BIM Challenge – 1. Majstrovstvá SR v rýchlosti projektovania
Cech stavbárov.pdf
Cech strechárov Slovenska.pdf
Certifikované školenie Porotherm.pdf
Európska študentská súťaž o najlepšiu esej.pdf
Európsky deň jazykov.pdf
Gisday 2016.pdf
Gisday 2016.pdf
Hodina NEJ s Julianom.pdf
Impulzy pre rozvoj kúpeľného mesta.ppt
INESS 2015.pdf
Jesenné kultúrne aktivity.pdf
Knauf.pdf
odborná prednáška o izoláciách
Konzultácie prác do súťaže YTONG.pdf
Medzinárodný workshop Baťa.pdf
Meranie vesmiru.pdf
MODERNÁ STAVBA 2014.pdf
Moderná stavba 2017.pdf
Obhajoba študentov.pdf
Od stavebníctva k architektúre.pdf
Odborná prednáška SLSP.pdf
Odborná prednáška SLSP.pdf
Odborná prednáška z astrofyziky.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky web 2016.pdf
Odborná prednáška zo štatistiky web 2017.pdf
Odborné prednášky pod taktovkou CSS.pdf
Prednáška firmy Kros.pdf
Prednáška spoločnosti Xella.pdf
Prednáška v Holiday Inn.pdf
Prednáška VELUX.pdf
Prednáška Velux.pdf
Prednáška velux 2016.pdf
Prednáška VŠBTU Ostrava.pdf
Program Erasmus plus.pdf
Projektové dni na SPŠS.pdf
Rigips.pdf
Seminár pre učiteľov angličtiny stredných škôl.pdf
SNP a záver druhej svetovej vojny na našom území.pdf
Správa z Cechu stavbárov.pdf
Správa z konferencie YTONG.pdf
Správa z Krajskej burzy informácií a burzy práce v Žiline.pdf
Správa z odbornej prednášky firmy Bentley.pdf
Stavebné materiály a technológie pre domy 2017.pdf
konferencia
SYMPÓZIUM STRECHY.pdf
Vesmír verejných výdavkov.pdf
Videokonferencia s predsedom vlády SR.pdf
Vykurovanie.pdf
Výroba, prenos a distribúcia elektriny v SR.pdf
Workshop v Brne.pdf
Ytong konzultácie.pdf
ytong prednaška a konzultácie.pdf
Živnosti-prednáška.pdf

 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meteo