školský rok 2018/2019
> Škola > Dokumenty školy > Vyhodnocovacie správy > školský rok 2018/2019
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti SPŠS 2018-2019.pdf
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?