Zmluvy
> Škola > Dokumenty školy > Zmluvy a faktúry > Zmluvy, faktúry a objednávky > Zmluvy
Darovacia zmluva CVTI SR.pdf
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Darovacia zmluva Xella.pdf
Darovacie zmluvy SRRZ-RZ.pdf
Dodatok 012013.pdf
o dodávke plynu
Dodatok 2/2014 k zmluve o dodávke plynu.pdf
Dodatok 3/2014 k zmluve o dodávke plynu.pdf
Dodatok 4_2015 k zmluve o dodávke plynu.pdf
Dodatok k zmluve.2
č.2
Dohoda o urovnaní.pdf
Kúpna zmluva AXIS comp.pdf
Kúpna zmluva ELCEN.pdf
Nájomná zmluva 032016.pdf
Nájomná zmluva s SOŠP
Nájomná zmluva 10_2015.pdf
Igor Mestický
Nájomná zmluva RABAKA.pdf
nájomná zmluva 01/2015 na 2 kusy reklamných tabúľ
Nájomná zmluva s Tipsport. 01_2016
č.01/2016
Udelenie súhlasu na prenájom.pdf
Vyhlásenie o splnení informačných povinností.pdf
Zmluva 2016004.pdf
o zabezpečení mliečnych výrobkov
Zmluva 20161282.pdf
o dodávke vody a odvádzaní vôd
Zmluva č 347.347_2013
Zmluva č.347/2013 o spolupráci pri realizáciu projektu E-testovanie
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu.pdf
Zmluva o dodávke plynu.pdf
1.časť
Zmluva o dodávke plynu prílohy.pdf
2.časť
Zmluva o nájme 04_2015.pdf
Kľúčová služba a parkovacia plocha od 09.06.2015
Zmluva o nájme 05_2016.pdf
Akadémia gymnastiky a fitnes Žilina
Zmluva o nájme 07_2015.pdf
Akzent BigBoard, a.s.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02_2016.pdf
Športový klub nepočujúcich Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov 04_2016.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov 06_2016.pdf
MBK Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov 07_2014.pdf
Akadémia Juventus Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov 07_2016.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov 08_2016.pdf
Zmluva o poskytnutí Grantu Erasmus.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS GKÚ BA pre technológiu merania GNSS prístrojmi
Zmluva o pripojení zariadenia 4300040363.pdf
Zmluva o výpožičke 052013.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci AGEMSOFT.pdf
Zmluva PO.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby.
Zmluva PO d.pdf
o poskytovaní služieb Technika požiarnej ochrany
Zmluva s ILLE.pdf
Zmluva o servisnej službe
Zmluva s Mediatel.pdf
Zlaté stránky
Zmluva s SSE.pdf
Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny

 • Zmluvy 2016
 • Zmluvy 2017
 • Zmluvy 2018
 • Zmluvy 2019
 • Zmluvy 2020
 • Zmluvy 2021
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?