Športové aktivity a súťaže
> Škola > Aktivity školy > Súťaže > Športové aktivity a súťažeŠportové aktivity a súťaže

Okrem povinnej telesnej výchovy umožňujeme  žiakom rozvíjať svoje záujmy  aj mimo vyučovania.

Tieto aktivity prispievajú k upevneniu telesnej a duševnej sviežosti, otužovaniu, dodržiavaniu zásad hygieny, správnej životosprávy, formovaniu vôle a charakteru a tiež k racionálnemu tráveniu voľného času.

Žiakom počas celého dňa je k dispozícii telocvičňa, posilňovňa, školské ihrisko na futbal.

Organizujeme pre nich pravidelné medzitriedne a medziročníkové športové súťaže:

·          majstrovstvá školy vo futbale tried,

·          4 – hodinový medzitriedny  maratón vo futsale,

·          majstrovstvá školy vo volejbale tried a ročníkov,

·          basketbalový turnaj chlapci,

·          streetbal chlapci,

·          majstrovstvá školy v plávaní,

·          majstrovstvá školy v lyžovaní,

·          majstrovstvá školy v stolnom tenise,

·          majstrovstvá školy vo florbale.

Aktívne sa zapájame aj do postupových (okresných, regionálnych, krajských a celoslovenských) súťaží stredných škôl, ktoré organizuje Slovenská asociácia športu na školách  a zároveň sa aj podieľame na organizácii okresných kôl Stredoškolských športových hier, okresného kola Scool cupu vo florbale stredných škôl, okresného kola Župnej kalokagatie.

 

Basketbalisti strieborní.pdf
BEH 17.pdf
Cezpoľný beh.pdf
FLORBAL 16.pdf
Florbal 2017.pdf
Florbal 2019.pdf
Futsal 16.pdf
Futsal 2016_2017.pdf
Futsal 2018.pdf
Futsal na SPŠS 2017.pdf
Futsalisti druhý na okresnom kole SŠ.pdf
Futsalová liga 2019.pdf
Kurz na ochranu života a zdravia.pdf
Kurz pohybových aktivít 2019.pdf
Lyziarsky 2_2018.pdf
Majstrovstvá okresu v basketbale.pdf
Majstrovstvá SR v šachu.pdf
Majstrovstvá v Jasenskej doline.pdf
snowbording a lyžovanie
Majstrovstvá žiakov SŠ v lyžovaní a snowbordingu.pdf
Nohejbal 2019.pdf
Nove aktivity pri cviceni 2018.pdf
Okresné kolo v stolnom tenise 2018.pdf
Plávanie 2016 správa.pdf
Plávanie 2016 správa.pdf
Plavecký kurz 2018.pdf
Stolnotenisový turnaj.pdf
Stolný tenis 2017.pdf
Stolný tenisti prvý na okresnom kole.pdf
Turnaj dievčat vo florbale.pdf
Zdokonalovací kurz plávania.pdf
Športové súťaže.pdf
Župná kalokagatia 2017.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?