Olympiády z cudzích jazykov
> Škola > Aktivity školy > Súťaže > Olympiády z cudzích jazykov

Olympiády z cudzích jazykov

Jazykové olympiády pozostávajú z písomnej a ústnej časti.

Na základe výsledkov oboch častí žiaci postupujú do vyšších kôl – regionálneho, krajského a celoštátneho kola.

Okresné kolo NEJ.pdf
Okresné kolo olympiáda z NEJ 2019.pdf
Olympiáda NEJ 2018.pdf
Olympiáda z ANJ.pdf
Olympiáda z ANJ.pdf
Olympiáda z ANJ 2019.pdf
Správa z olympiády NEJ 2019.pdf
Vyhodnotenie školského kola Olympiády.pdf
2017
školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?