Informatický bobor
> Škola > Aktivity školy > Súťaže > Informatický bobor


Pravidelne zapájame žiakov do „Informatickej súťaže ...o počítačoch pri počítači!“ s európskou pôsobnosťou iBOBOR, ktorá  podporuje  v žiakoch  záujem o informačné a komunikačné technológie.

 

iBobor_2015_16.pdf
iBobor_2016_17.pdf
INFORMATICKÁ SÚŤAŽ iBOBOR 2017.pdf
INFORMATICKÁ SÚŤAŽ iBOBOR 2018.pdf
SÚŤAŽ iBOBOR 2019.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?