MATBOJ
> Škola > Aktivity školy > Súťaže > MATBOJ


PK prírodovedných predmetov organizuje  pre žiakov matematickú súťaž v riešení zaujímavých logických úloh MATBOJ. Žiaci riešia úlohy, ktoré boli   zamerané na rozvoj logického myslenia a zlepšenie kombinačných schopností, ktoré sa im v budúcnosti zídu, či už pri riešení každodenných problémov, alebo pri ďalšom vzdelávaní sa a tiež na aplikáciu teoretických vedomostí pri riešení praktických úloh.


Súťaži sa v štyroch kategóriách:

kategória  U (cháni) - 1. ročník,

kategória  F (rajeri) - 2. ročník,

kategória  E (xperti) - 3. ročník,

kategória  M (achri) - 4. ročník.

 

Matboj vyhodnotenie 2016_2017.pdf
Matboj vyhodnotenie 2018_2019.pdf
Matboj_vyhodnotenie_2017_2018.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?