Ekonomicko – manažérska olympiáda
> Škola > Aktivity školy > Súťaže > Ekonomicko – manažérska olympiáda


Ekonomicko – manažérska olympiáda

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne organizovala vo vybraných krajoch Českej a Slovenskej republiky „Ekonomicko – manažérsku olympiádu“.

Jej cieľom bolo vybrať zo žiakov stredných škôl tých najlepších, ktorí potom môžu byť prijatí na uvedenú fakultu bez prijímacích skúšok.

Olympiáda bola  zameraná na kľúčové kompetencie žiakov, ktoré predstavujú súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt dôležitých pre ich osobný rozvoj, ich aktívne zapojenie do spoločnosti a budúce uplatnenie v živote.


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?