Geodetická technika
> Škola > Vybavenie školy > Geodetická technika
Geodetická technika.pdf
Najmodernejšie prístroje na geodetické meranie.

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?