Súťaže
> Žiaci > Aktivity školy > Súťaže


Súťaže žiakov

Súťaže žiakov sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ich poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno- praktické schopnosti žiakov a vytvárať trvalý vzťah k stavebníctvu.

Vedú  žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňujú ich záujem o sebavzdelávanie, umožňujú učiteľom spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárajú podmienky pre úspešnú reprezentáciu školy, regiónu a Slovenska.

 

Úloha školy do budúcnosti:  podporovať žiakov v ich aktivitách, tvorivosti, zvyšovať ich zručnosť, pomáhať im pri hre s fantáziou a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne a dobrého mena školy.
 • Sudoku
 • Medzinárodná súťaž v REVITE
 • Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
 • Medzinárodná súťaž IG5
 • VELUX
 • Ekonomicko – manažérska olympiáda
 • MATEMATICKÝ KLOKAN
 • MATBOJ
 • FYZ IQ
 • Informatický bobor
 • Olympiáda ŽŠR
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Olympiády z cudzích jazykov
 • Súťaž „EXPERT“
 • Športové aktivity a súťaže
 • Mladý rozpočtár
 • Fotografické súťaže
 • Modelovanie 3D
 •  
   
  Kontakty na školu  
  Žiacka knižka  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Zastupovanie  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Dana/Danica
  Zajtra >> Rudolf

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo  
  Myšlienky  

  Láska je tá, ktorá ostáva stále - či jej všetko dávame alebo všetko odriekame.
   
  GOETHE

  Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London(IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).


  Zriaďovateľ
  Žilinský samosprávny kraj
  www.regionzilina.sk