Súťaže
> Škola > Aktivity školy > Súťaže


Súťaže žiakov

Súťaže žiakov sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ich poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno- praktické schopnosti žiakov a vytvárať trvalý vzťah k stavebníctvu.

Vedú  žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňujú ich záujem o sebavzdelávanie, umožňujú učiteľom spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárajú podmienky pre úspešnú reprezentáciu školy, regiónu a Slovenska.

 

Úloha školy do budúcnosti:  podporovať žiakov v ich aktivitách, tvorivosti, zvyšovať ich zručnosť, pomáhať im pri hre s fantáziou a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne a dobrého mena školy.
 • Sudoku
 • Medzinárodná súťaž v REVITE
 • Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
 • Medzinárodná súťaž IG5
 • VELUX
 • Ekonomicko – manažérska olympiáda
 • MATEMATICKÝ KLOKAN
 • MATBOJ
 • FYZ IQ
 • Informatický bobor
 • Olympiáda ŽŠR
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Olympiády z cudzích jazykov
 • Súťaž „EXPERT“
 • Športové aktivity a súťaže
 • Mladý rozpočtár
 • Fotografické súťaže
 • Modelovanie 3D
 •  
   
  Kontakty na školu  
  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  SoliCAD, s.r.o.  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  
  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Henrieta
  Zajtra >> Vratko

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo  
  Myšlienky  
  Vážnym ohrozením lásky je žiarlivosť. Nie tá, vyvolaná pôvabom alebo koketnosťou, ktorá môže jedine vznietiť neistotu, nerozhodnú lásku. Nebezpečná je chorobná, ničivá žiarlivosť, plná nedôvery a úzkosti, že toho druhého stratíme.
   
  MAIOLI