Predmetová komisia odborných predmetov I.(POS)
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisia odborných predmetov I.(POS)


Organizačná štruktúra PK POS

Predmetová komisia POS č. 1 a 2 združuje učiteľov odborných predmetov v študijnom odbore staviteľstvo. Na pravidelných zasadaniach  riešia  úlohy zakomponované v ročnom pláne PK, ktorý bol vypracovaný v súlade s ročným plánom školy.  Spoločne riešime problémy ktoré sa vyskytnú počas školského roka. Do našej práce patrí organizácia odborných prednášok, exkurzií, súťaží a projektových dní.

Od 01.09.2017 bola komisia POS z organizačných dôvodov rozdelená do dvoch skupín.


Komisia č.1 bude vedená Ing. Vankušovou a bude zastrešovať odborné predmety: PST, KOC, CDS, STL, PRX, REK, REA, SFY, TCK, ZAS. Komisia č.2 bude vedená Ing. Kucharovou a bude zastrešovať odborné predmety: ARC, DEG, ODK, ITV.Členovia, ktorí patria do obidvoch komisií:
 


Meno a priezvisko, titul

Aprobácia

Dagmar Vankušová, Ing. - komisia č.1  

Odborné predmety   

Eva Kucharová, Ing. - komisia č.2

Odborné predmetyČlenovia predmetovej komisie POS 1, POS 2

 

Por.

číslo

Meno a priezvisko, titul

Aprobácia

         1.

Monika Baluchová, Ing.

Odborné predmety   
         2.

Alena Ďurkáčová, Ing.

Odborné predmety   
         3.

Eva Kucharová, Ing.

Odborné predmety   
         4.

Emília Meriačová, Ing.

Odborné predmety   
         5.

Alena Okániková, Ing.

Odborné predmety   
         6.   

Marcel Zsóka, PhD. , Ing.

Odborné predmety   


Členovia predmetovej komisie POS 1, vedúca komisie Ing. Vankušová

Por.číslo

Meno a priezvisko, titul

Aprobácia

        1. Viliam Balko, Ing. Odborné predmety 
        2. Monika Baluchová, Ing. Odborné predmety
        3. Beáta Brisučiaková, Ing. Odborné predmety
        4. Jozef Ďuriník, Ing. Odborné predmety
        5. Alena Ďurkáčová, Ing. Odborné predmety
        6. Viliam Klabník,Ing. Odborné predmety
        7. Eva Kucharová, Ing. Odborné predmety
        8. Emília Meriačová, Ing. Odborné predmety
        9. Janka Mikulová, Ing. Odborné predmety
      10. Beata Nemčeková, Ing. Odborné predmety
      11. Alena Okániková, Ing. Odborné predmety
      12. Dagmar Vankušová, Ing. Odborné predmety
      13. Viliam Wesserle, Ing. Odborné predmety
      14.
Marcel Zsóka, PhD. , Ing.
Odborné predmety
     


Členovia predmetovej komisie POS 2, vedúca komisie Ing. Kucharová

Por.číslo

Meno a priezvisko, titul

Aprobácia

        1. Monika Baluchová, Ing. Odborné predmety
        2. Ľubomíra Buchová, Ing. arch. Odborné predmety
        3. Alena Ďurkáčová, Ing. Odborné predmety
        4. Eva Kucharová, Ing. Odborné predmety
        5. Emília Meriačová, Ing. Odborné predmety
        6. Alena Okániková, Ing. Odborné predmety
        7. Lenka Likavčanová, Ing.arch.  Odborné predmety
        8. Marcel Zsóka, PhD. , Ing. Odborné predmety
        9. Dana Žiaková, RNDr. Odborné predmety


 

Na výchovno - vzdelávacom procese sa podieľajú aj učitelia z Požiarnej školy v Považskom Chlmci, ktorí zastrešujú špecializáciu požiarna ochrana:  Andrísek Ladislav, Ing., Banák Erik, Ing., Juhasová  Gabriela, Ing., Mačica  Andrej, DiS, Ing., Kríž Jaroslav, Ing., Sluka Milan, Ing.

Vo vzdelávacej oblasti realizácia a modernizácia budov sa na vyučovacom procese podieľa aj Mgr. Mário Glos.

 

 


 • Aktivity PK
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?