Predmetová komisia telesnej výchovy
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie > Predmetová komisia telesnej výchovy


PREDMETOVÁ KOMISIA telesnej výchovy a športu

Predmety :

telesná a športová výchova, kurz na ochranu života a zdravia, kurz  pohybových aktivít v prírode, účelové cvičenia


Hodnotiace kritéria TSV

Vedúci PK : Mgr. Dušan Kuric.

 

Členovia PK :

Mgr. Eva Kotvasová

Mgr. František Volcer

Mgr. Martin Lvončík

 

Krúžková činnosť

Vedúci krúžku

krúžok

deň

čas

Mgr. Eva Kotvasová

Plávanie

utorok

14:30 - 16:00

Mgr. Dušan Kuric

Futsal
Florbal

streda
štvrtok

14:15 - 15:45
14:15 - 15:45

Mgr. František Volcer

Volejbal

štvrtok

14:15 - 15:45

Konzultačné  hodiny  vyučujúcich  predmetov  TSV v šk. roku  2019/2020 .

Vyučujúci

deň

čas

miestnosť

Mgr. Eva Kotvasová

streda

14:15 - 15:00

kabinet TSV

Mgr. Dušan Kuric

streda

14:15 - 15:00

kabinet TSV

Mgr. František Volcer

streda

14:15 - 15:00

kabinet TSV

V prípade záujmu sa ohláste vopred.

Na konzultácie príďte pripravení, s konkrétnymi otázkami.
 


 • Aktivity PK
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?