Predmetové komisie
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Predmetové komisie


Predmetové komisie


Na škole pôsobí 8 predmetových komisií, ktoré združujú učiteľov podľa predmetov, ktoré v danom školskom roku vyučujú. Niektorí učitelia sú členmi aj dvoch predmetových komisií, nakoľko sa im predmety, ktoré vyučujú prelínajú do dvoch predmetových komisií.

 

Plán práce PK.doc

 • Predmetová komisa spoločenskovedných predmetov
 • Predmetová komisia cudzích jazykov
 • Predmetová komisia prírodovedných predmetov
 • Predmetová komisia telesnej výchovy
 • Predmetová komisia odborných predmetov I.(POS)
 • Predmetová komisia odborných predmetov II.(KaDS)
 • Predmetová komisia odborných predmetov III.(TIS)
 • Predmetová komisia odborných predmetov IV.(GEO)
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?